Jeste li znali da je Hrvatska vodeća zemlja u Europi po transplantaciji srca?

102
Foto: Press

Započeo je XIV. Kongres Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem koji će kroz sljedeća dva dana okupiti više od 800 sudionika iz zemlje i inozemstva te spada u najveće događaje u hrvatskoj medicini.

Ove godine se Kardiološki kongres održava zajedno s Kongresom Hrvatskoga društva kardioloških medicinskih sestara, po čemu je Hrvatsko kardiološko društvo prvo u hrvatskoj medicini prihvatilo praksu zemalja zapadne Europe i SAD-a da liječnički kongres organizira zajedno s pripadajućim kongresom medicinskih sestara. To je rezultiralo svekolikom potporom i znatnim razvojem kardiološkog sestrinstva u Hrvatskoj, kao i uključivanju hrvatskoga kardiološkog sestrinstva pod okrilje Europskoga kardiološkog društva.

„Nacionalni kardiološki kongres predstavlja jedan od ključnih i najprestižnijih događaja u hrvatskoj medicini, što je i logično, budući da su kardiovaskularne bolesti vodeće na listi smrtnosti i pobola u Hrvatskoj. Moram reći kako sam iznimno ponosan na razvoj kardiološke struke u Hrvatskoj. Prije desetak godina bili smo na europskome dnu u ugradnji kardioverter defibrilatora i kardioresinkronizacijskih uređaj, kao i intervencijskoga liječenja srčanih aritmija, a u posljednjih nekoliko godina pretekli smo brojne visokorazvijene europske zemlje i danas smo među vodećim zemljama u tome području. Općenito, Hrvatska kardiologija aktivna je i prepoznata u svekolikom europskome kardiološkom kontekstu, o čemu svjedoči i podatak da praktički nema potrebe za upućivanjem bilo kakvog kardiološkog bolesnika na liječenje u inozemstvo, budući da su svi moderni lijekovi, intervencije i metode dijagnostike i liječenja u kardiologiji dostupni u Hrvatskoj“, izjavio je akademik Davor Miličić, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva.

Kongres je prigoda za prikaz napretka i dostignuća hrvatske kardiologije, kao i činjenice da je Hrvatska vodeća zemlja u transplantaciji srca i među vodećima u primjeni svih oblika mehaničke cirkulacijske potpore. Hrvatska je izvan granica prepoznata i po odličnoj organizaciji nacionalne mreže intervencijskoga liječenja akutnog infarkta miokarda, jedinstvenom Programu Hrvatskoga kardiološkog društva i Ministarstva zdravstva RH, koji datira još od 2004. godine i postojano se razvija.

Sve relevantne novosti, od smjernica do ključnih znanstvenih postignuća bit će prikazani na nacionalnom kardiološkom Kongresu. Hrvatsko kardiološko društvo ne bavi se samo razvojem kardiološke struke i znanosti, nego i promicanjem kardiovaskularnog zdravlja nacije. Društvo je organiziralo niz prepoznatih javnozdravstvenih akcija – od procjenjivanja individualnoga kardiovaskularnog rizika do tečajeva oživljavanja u sklopu kampanje „Oživi me“.

Hrvatsko kardiološko društvo je također koautor Programa nacionalnog probira na porodičnu hiperlipoproteinemiju, Foruma o debljini u suradnji sa Svjetskom kardiološkom federacijom te aktivni sudionik u pripravi Nacionalnog plana za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here