Pita tata Pericu: “Šta želiš biti kad odrasteš?”

234

Pita tata Pericu:
– Šta želiš biti kad odrasteš?
– Želim biti čistač bazena.
– Čistač bazena? Samo to želiš biti?
– Pa mogu biti vrtlar, vodoinstalater, raznosač pica, Djed Mraz…
Otac se zamisli, pa kaže:
– Ženoooo! Perica je našao one porniće!

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here