Tomašević na Resniku otvorio oporabilište građevinskog otpada

158
Tomašević na Resniku otvorio oporabilište građevinskog otpada
Foto: Grad Zagreb

U Resniku je danas svečano pušreno u rad oporabilište građevinskog materijala nastalog pri obnovi zgrada oštećenih potresom.

Oporabilište se nalazi na adresi Čulinečka cesta 273, s prihvatom materijala započet će od ponedjeljka, 4. ožujka, a u rad su ga postili zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet.

“Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom iz veljače prošle godine propisao nam je obvezu privremenog skladištenja materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog u postupku obnove zgrada oštećenih potresom”, objasnio je gradonačelnik Tomašević dodavši kako je Gradska skupština u ožujku 2023. donijela provedbeni program mjera zbrinjavanja navedenog materijala, na temelju programa mjera Vlade Republike Hrvatske.

“Ovdje se može odložiti isključivo građevinski materijal koje je nastao od obnove od potresa, bilo da obnovu vodi Grad, Republika Hrvatska ili je riječ o samoobnovi. Sve tvrtke koje provode obnovu mogu besplatno ovdje dovesti otpad, koji će se reciklirati i ponovno koristiti za gradnju”, objasnio je gradonačelnik.

Programom mjera utvrđen je način rada privremenog skladišta materijala od uklanjanja koji ima uporabnu vrijednost i ne smatra se otpadom jer se obrađeni materijal od uklanjanja može uporabiti za uređenje gradilišta, popravljanje kolnika, nasipavanja temelja građevina, izgradnju kolektorskih sustava, sanaciju klizišta ili u druge svrhe. “Planiramo postupati po sličnom modelu kakav je primijenjen u Petrinji, što znači da će dio materijala biti besplatno podijeljen građanima. Cjenik usluga za preuzimanje materijala bit će donesen u sljedećem razdoblju”, dodao je gradonačelnik Tomašević. 

Zamjenik Korlaet je pojasnio kako neće biti štetnog utjecaja na okoliš ili zdravlje ljudi. “Oporabilište je građeno po najvišim ekološkim standardima i pravi je primjer kružnog gospodarenja građevinskim otpadom. Čak 80% materijala može biti ponovno oporabljeno”.

Obuhvat površine je oko 25.400 m², a sastoji se od:  ulazno-izlazne zone s mosnom vagom, uredskih kontejnera i pomoćnih prostorija za zaposlenike, platoa za pranje kotača vozila, zone istovara i drobljenja građevinskog materijala, boksova za skladištenje drobljenog materijala, skladišta drvene građe te armaturnog željeza, odlagališta internog otpada nastalog oporabom materijala, parkinga i nadstrešnice za strojeve.

Ukupna investicija u izgradnju i opremanje ovog privremenog skladišta građevinskog materijala od poslijepotresne obnove iznosi 4,43 milijuna eura, od čega je 1,7 milijun eura iz proračuna Grada Zagreba, a 2,73 milijuna eura iz Fonda solidarnosti.

Sukladno Provedbenom programu mjera, skladištem će upravljati davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, odnosno podružnica Zagrebačkog holdinga – Čistoća.  

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here